5 druhů dřepů a jejich přínos pro vaše tělo.

Dřepy jsou jedním z nejlepších cviků pro nohy, které můžete dělat. Jsou součástí téměř každého tréninkového plánu napříč sportovními odvětvími. Jedná se o pokrčení kolen a ohybu v kyčlích se zachováním vzpřímených zad. Jsou velmi efektivní pro zlepšení síly a svalů dolních končetin a hýždí. Existují různé druhy dřepů, které se liší provedením a přínosem pro naše tělo.

Důležité je se před každým cvičením pořádně rozcvičit, rozehřát a rozhýbat celé tělo, abychom probudili svaly a připravili naše tělo na zátěž.

1. Klasické dřepy s vlastní vahou

Klasické dřepy jsou nejoblíbenějším druhem dřepů.

 • Postavte se a mírně rozkročte nohy asi na šířku vašich ramen,
 • Hlava je v prodloužení páteře, ramena stažená dolů a dozadu. Pohled směřuje vpřed. Ohněte kolena tak, aby vaše stehna byla paralelní s podlahou a vraťte se do výchozí polohy.
 • ⇒ velmi efektivní pro zlepšení síly a svalové hmoty nohou.

2. Dřepy s činkami

Jedná se o dřep, který se provádí s jednou činkou v každé ruce.

 • Do každé ruky si vemte činku a postavte se s nohama na šířku vašich ramen.
 • Ohněte kolena a spusťte se dolů, dokud vaše stehna nejsou paralelní s podlahou a vraťte do výchozí polohy. 
 • ⇒ je efektivní pro zlepšení stabilitu nohou a posílení svalů.

3. Dřepy na jedné noze

 • Postavte se na jednu nohu a druhou nohu položte na kouli nebo na lavičku.
 • Pomalu se ohněte v koleni a spusťte se dolů, dokud vaše stehno není paralelní s podlahou vraťte se do výchozí polohy a opakujte cvik s druhou nohou.
 • efektivní pro zlepšení stabilitu nohou a posílení svalů.

4. Dřepy s vysokým podnožem

Dřepy s vysokým podnožem jsou cvik, který se provádí s podnoží pod patou.

 • Postavte se s nohama ve šířce ramen a položte si podnož pod paty.
 • Ohněte se v kolenou a spusťte se dolů, dokud vaše stehna nejsou paralelní s podlahou a vraťte se do výchozí polohy.
 • efektivní pro posílení svalů nohou a zlepšení flexibility.

5. Dřepy s výpadem

Dřepy s výpadem jsou cvik, který se provádí s výpadem jedné nohy vpřed.

 • Udělejte krok dopředu s jednou nohou a ohněte koleno, tak aby vaše stehno bylo paralelní s podlahou a vaše druhá noha byla na špičce.
 • Vraťte se do výchozí polohy a opakujte cvik s druhou nohou.
 • efektivní pro zlepšení síly nohou a zlepšení stability.

Při dřepu se často dělají chyby, které mohou vést k zranění.

Mezi nejčastější chyby patří:

 • Používání příliš velké váhy.
 • Naklánění se dopředu nebo dozadu.
 • Nedostatečná hloubka při dřepu.
 • Špatná technika při používání činky.

Abyste se vyvarovali těmto chybám, ujistěte se, že používáte správnou techniku a nezapomínejte na správné dýchání. Pokud si nejste jisti, jak cvik provádět správně, obraťte se na trenéra.

Affiliate program