Krav maga je boj zblízka

Tento systém obrany je v současné době považovaný za celosvětově nejefektivnější systém sebeobrany. Nasvědčuje tomu fakt, že právě tuto obranu používají při své práci také armády a policejní jednotky.

  • způsobit protivínkovi co nejvíce škod za krátkou dobu
  • využít veškerých prostředků k získání výhody
  • přejít z obrany do útoku v co nejkratším čase

Krav maga je založená na intuitivních lidských reakcích ve stresující situaci. Díky tomu je dobře zapamatovatelná.Výuka je vždy koncipovaná podle věkové kategorie, pohlaví a fyzické síly. Obranu pomocí tohoto systému se však dokáže naučit každý. Důležité je ji umět využít v reálných situacích. Součástí tréninku je samozřejmě trénink fyzičky, obrany v různých typech prostředí a rychlost reakce. V neposlední řadě se učí také vyhýbání se konfliktům.

Krav maga je v dnešní době využívaná pro všechny složky Izraelských ozbrojených sil, využívají ji i zpravodajské služby nebo americké CIA a FBI. Její principy využívá i francouzská elitní jednotka GIGN nebo belgická armád

Základní pravidla krav magy

nezranit se - pokud se zraníte, je třeba hledat způsob, jak paralyzovat soupeře
reagovat správně - dělat správné věci ve správný čas. Využít veškeré znalosti a schopnosti a zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu
zachovat zdrženlivost - vyhýbat se zbytečným konfliktům a nechlubit se znalostí technik obrany. Ovládat své ego a být ochoten přijmout kritiku.
být výkonný - při tom by nemělo být nezbytně nutné protivníka zranit nebo zabít. Snaží se v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi svého bližního

Historie krav magy

Zakladatelem tohoto systému obrany byl Imi Lichtenfeld, který systém vyvíjel od 30. let. Tehdy se účastnil obrany bratislavské židovské čtvrti proti antisemitským útokům. Oficiálně pak založil systém krav maga v roce 1948, kdy emigroval do Palestiny. Krav maga se tehdy uplatnila ve výcviku vojáků. Až mnohem později upravil systém také pro policejní a civilní využití.

V roce 1978 byla založená izraelská asociace. Jejím úkolem bylo propagovat unikátní techniky nejen na lokální úrovni, ale také v zahraničí. Poté, co se dostal obranný systém do světa bylo potřeba vytvořit mezinárodní federaci. Mezinárodní Krav Maga Federace IKMF byla založena v roce 1996. Sám zakladatel Imi Lichtenfeld ještě v posledních letech svého života dohlížel na průběh tréninků a veškeré tréninkové programy monitoroval.

IKMF od svého založení roste. Dnes jde o největší a také nejvíce oceňovanou krav maga instituci na světě. Aktivní je nejen v Izraeli, ale také v Austrálii, Severní Americe, jihovýchodní Asii a na Dálném východu. Samozřejmě také ve většině zemí Evropské Unie. Struktura je přitom v každé ze zemí velice podobná.

Od bojových umění se liší

Krav maga připravuje účastníky kurzu na reálné situace, kdežto většina bojových umění nikoli. Tento systém se snaží připravit člověka na útoky, které jsou nečekané a ve skutečném životě v případě, že musíme chránit sebe nebo své blízké. Trénink krav magy by vás měl připravit na neočekávatelné situace. Cílem je člověka připravit opravdu na cokoliv.

Součástí tréninku je i učení vyrovnávat se s příznaky paniky nebo zhoršenými motorickými schopnostmi v důsledku paniky. Krav maga učí vyhýbat se zranění a zvažovat rizika. Obranný systém využívám přirozené reakce a reflexy. K obraně se mohou použít jakékoliv předměty z okolí. Útočí se na citlivá místa a přesně. Neexistují žádná svazující pravdila, technická omezení nebo zákazy, které jsou obvyklé ve sportech.

Sebeobrana také pro děti

V obraně nezáleží na věku nebo pohlaví. Ani na fyzické zdatnosti. Krav maga je určená i pro děti. Za cíl je naučit je vypořádat se s nebezpečnými situacemi a také v nich vybudovat důvěru a respekt. Jde o obranný systém s dynamickým programem, který děti učí reálné sebeobraně v přátelské atmosféře. Situace z reality jsou simulované formou hry.

Kurz je zaměřený také na rovnováhu, vytrvalost, reflexy, pohybové dovednosti, reakční čas a techniky sebeobrany. Děti motivuje ke zlepšení kondice a obohacuje o životní dovednosti. Důraz je kladený také na prevenci agresivity a rozpoznání nebezpečných situací. Program je navržený tak, aby děti viděly svůj pokrok a byly na sebe hrdí.

Nejmladší děti mají na trnéninku hlavně hry, které pomáhají s pohyblivostí, obratností a koordinací pohybu. Do her jsou vetkány pokyny i principy, které jim pomohou v případě ohrožující situace. Čím jsou děti starší, tím ubývá her a soustředí se na sebeobranné techniky. Ke konci se učební osnovy blíží těm pro dospělé.

  • dynamický program
  • rozvíjí sebevědomí
  • rozvíjí vytrvalost a sílu
  • posiluje sebedůvěru
  • skvělý prostředek proti šikaně
  • vhodná pro dívky i chlapce

Affiliate program