Ateroskleróza

Co je to ateroskleróza

Ateroskleróza je progresivní chronické onemocnění cévní stěny. Je charakterizované akumulací lipidů a dalších částí krve. Vyvíjí se jako chronický zánět. Laicky řečeno jde o kornatění tepen, které vznikne v důsledku toho, že se do stěny tepen ukládají tukové látky. Ateroskleróze se říká také nemoc 20. století. Řadí se mezi civilizační choroby. Zvláště ve vyspělých zemích jde o nemoc, která je nejčastější příčinou úmrtí. Jde o dlouhodný degenerativní proces. 

Jaké jsou příčiny aterosklerózy

Příčinou je právě ukládání tukových látek jako je například cholesterol. Ukládáním tukových látek dochází k přeměne cévních stěn. Následně vznikají aterosklerotické pláty a dochází také k usazování vápníku a polysacharidů. Po usazování látek dojde k zúžení tepen, sníží se také jejich pružnost. Tok krve může být v důsledku omezený. Následně nejsou orgány zásobené dostatkem kyslíku a může dojít k jejich poškození. 

Velká koncentrace cholesterolu je většinou způsobená zvýšenou konzumací živočišných tuků, ale na vině může být také zvýšená syntéze cholesterolu v játrech. Tento problém může být dědičný a vyskytuje se tak i v případě, kdy člověk upřednostňuje rostlinné tuky a preferuje zdravou výživu. 

Příčinou však může být také řada dalších činitelů, kteří vzniku této nemoci napomáhají. Jde například o vysoký krevní tlak, kouření, stres, cukrovku, obezitu nebo hyperlipoproteinémii. 

Jaké jsou příznaky aterosklerózy

Na počátku je důležité říci, že v počátečním stádiu nemusí nemocný tušit žádný problém. Nemoc může totiž být dlouhodbě bez příznaků. Pokud se ateroskleróza nachází v mozkových tepnách, může dojít ke změnám v psychice člověka, k náhlé mozkové příhodě a také k aterosklerotické demenci. Zasažené mohou být také tepny, které zásobují oči. Pak může dojít k poškození očního nervu a následkem může být slepota. Jestliže jsou postižené srdeční tepny, dojde ke vzniku ischemické choroby srdeční. Může dojít také k infarktu nebo selhávání srdce. Pokud jsou zasažené tepny na nohách, projeví se to bolestí, studenými končetinami, kulháním a může odumřít tkáň. V případě postižení ledvin může dojít k jejich selhání. 

Jaké jsou stupně vývoje aterosklerózy

O prvním stupni se hovoří jako o tukových skvrnách. Jde o žlutě zbarvená ložiska, které najdete na stěně tepny. Složená jsou hlavně z cholesterolu. Dalším stupněm jsou ateromové a fibrózní pláty. Tato ložiska jsou také nažloutlá, ale už nejsou hladká. Ložiska vystupují na povrch. Pokud se vrstvy ložisek rozpadnou, vyplaví se do krve a na stěně tepny vznikne ateromový vřed. Ten cévu poškozuje. Poté se začne tvořit sraženina, který zužuje průsvit tepny. Poslední fází nemoci je zvápenatění. V narušené cévě se pak ukládají vápenaté soli a ložiska začnou tvrdnout. 

Jaké jsou rizikové faktory aterosklerózy

Rizikovým faktorem je pochopitelně nevyvážený, nezdravá a tučná strava. Dále však svou roli hraje také nedostatek pohybu a také kouření. Svou roli hraje vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita nebo dědičnost. Pokud se sejde více rizikových faktorů, je větší riziko vzniku tohoto onemocnění

Affiliate program