Nařízení komise Evropské unie o zdravotních tvrzeních

Svoboda slova byla vždy nějakým způsobem omezena. Dnes tomu není jinak. Například my jakožto firma prodávající doplňky stravy musíme dbát na to, jaké informace svým zákazníkům podáváme a redukovat texty. Nařizuje to Evropská unie. Nařízení má chrání vás - spotřebitele. Je to však skutečně tak?

Nařízení platí mnoho let

Dne 14.12.2012 nabylo účinnosti nařízení Komise (EU) č. 1924/2006. To ozřídilo seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. Toto nařízení tak zásadně mění možnosti použít informace o minerálech a vitamínech, které jsou všeobecně známé. Nyní smíme používat jen zdravotní tvrzení, která posoudil Evropský vědecký poradní orgán (EFSA). Ten hodnotil účinky potravin a živin na zdraví člověka.

Na základě hodnocení pak vydala Evropská komise seznam 222 zdravotních tvrzení, která lze používat k popsání určitých potravin. Jde však jen o 10 % předložených zdravotních tvrzení. Podaných bylo celkem 4000 zdravotních tvrzení a většina z nich přes Komisy neprošla. Navíc existuje ještě více než 1300 tvrzení, která ještě nebyla posouzena.

Co to je zdravotní tvrzení

Informace, která se týká zdraví a je uvedena na obalu potraviny nebo v reklamě je zdravotním tvrzením. Zdravotní tvrzení dává do souvislosti potravinu a zdraví člověka nebo preventivní působení potraviny. Příkladem je například věta “dobré pro vaše srdce”.

Co je cílem nařízení

Nařízení mělo dát spotřebitelům větší jistotu ohledně správnosti a také přesnosti zdravotních tvrzení uváděných na obalech nebo v reklamě. Nařízení by tedy mělo chránit spotřebitele, aby nebyl oklamaný. Otázkou však zůstává, zda nařízení opravdu plní svůj cíl.

Někdo spotřebitele cíleně klame

Není pochyb o tom, že na trhu jsou firmy, které označují své přípravky záměrně klamavě. Většinou takové firmy fungují jako domovní prodejci nebo pořádají nejrůznější přednášky a své budoucí zákazníky musí o kvalitách výrobků dlouze přesvědčovat. Takové firmy však nařízení nepostihne. Své výrobky totiž vychvalují ústně. A jak víte, mnohdy si skutečnost opravdu hodně přibarvují.

Naopak kvalitní doplňky stravy, které se prodávají v lékárnách, zdravých výživách nebo na e-shopech pomáhají udržet zdraví. Bohužel se však o jejich účincích nemůžete dozvědět vše, co byste měli pro správné fungování. Nařízení to totiž zakazuje. Doplňky stravy by přitom měly podporovat zdraví. Opravdu za tím tedy není farmaceutická lobby, které se zdraví lidé nehodí?

Affiliate program