Cirkadiánní rytmus

Co je to cirkadiánní rytmus

Je to biologický rytmus, který má periodu asi 24 hodin. Kolísat však může mezi 20 až 28 hodinami. Slovo cirkadiánní se skládá ze slov circa a dies. Tedy slov přibližně a den. Jde o pravidelně se opakující změny fyziologických funkcí. Představit si ho můžeme jako jakési vnitřní hodiny. Jde o jeden z biorytmů. Systém je ovlivněný vnějšími faktory jako je tma a světlo a roli hraje také jídelníček, stres, spánek nebo práce na směny. 

Jak funguje cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus pomáhá optimalizovat veškeré procesy v těle. Spojený je s hlavními “hodinami”, kterým říkáme cirkadiánní kardiostimulátor. Ten se nachází v mozku odkud řídí menší hodiny v jednotlivých tkáních a orgánech. Těmto hodinám se říká periferní. Dále pak informace postupují na úroveň buněk. 

Jednoduše by se dalo říci, že buňky v mozku reagují na tmu a světlo a následně vysílají signály do těla. Říkají, kdy je čas být vzhůru nebo se naopak cítit ospalý. Bohužel často dochází k narušení přirozeného rytmu, a to vlivem obrazovek, ale také rostoucích nároků na naše výkony. 

Kde hraje roli

Cirkadiánní rytmus neovlivňuje jen spánek a bdění. Svou roli má také při produkci mnoha hormonů jako je například melatonin, kortizol, hormon spánku a růstový hormon. Hladiny těchto hormonů se tak mohou vlivem cirkadiánního rytmu snižovat nebo zvyšovat. Cirkadiánní rytmus ovlivňuje také tělesnou teplotu nebo činnost metabolismu a jeho rychlost.

Co ovlivňuje cirkadiánní rytmus

Formovat jej může například fyzická aktivita. Vliv má pochopitelně také řada dalších návyků a životní styl. Nepříznivě působí kofein, léky, nadměrné sledování obrazovek, konzumace alkoholu nebo stres a duševní nemoci. Velmi často trpí poruchami cirkadiánního rytmu nevidomí. Je to z toho důvodu, že nerozeznají mezi světlem a tmou. Velmi často jsou postiženi také pracovníci ve směnném provozu, protože nemohou mít pravidelný denní řád. Často se pak u nich projevuje únava, potíže se koncentrovat a pochopitelně se snižuje jejich výkonnost. Cyklus spánku může rozhodit také cestování mezi časovými pásmy. To se však zpravidla po několika dnech zpraví. 

Co se stane, když nefunguje správně

Pochopitelně nastanou problémy. Ty mohou být více nebo méně závažné. Nejčastěji jde o nespavost nebo poruchy spánku. Následkem toho jsme pak unavení a vyčerpaní. Z nedostatku spánku pak vznikají další psychické a fyzické potíže. Lidé, kteří mají narušený cirkadiánní rytmus velmi často trpí depresemi nebo jsou podráždění. Při nesprávné funkci může docházet také k trávicím potížím, protože tělo se při nedostatku spánku nedokáže zbavit všech toxinů. Dojít může ke zhoršení paměti, psychické nestabilitě a zhoršené koncentraci. Pochopitelně nám také chybí energie. 

Jak cirkadiánní rytmus obnovit

V případě, že cítíte únavu a máte potíže se soustředěním, je vhodné se zamyslet nad návyky. Cirkadiánní rytmus lze totiž snadno regulovat a obnovit. Důležité je nastavit si spánkový harmonogram a zařídit si také vhodné prostředí pro spánek. Dále se hýbat a dbát na pravidelnou a pestrou stravu.

Affiliate program