Mikrobiom

Co je to mikrobiom?

Soubor všech mikroorganismů (bakterie, archea, viry a eukaryota), které osidlují určité prostředí. Jde o soubor zdraví prospěšných i patogenních mikrobů. V případě rovnováhy posilují zdraví. V případě nerovnováhy naopak zdraví ohrožují. V případě dlouhodobější dysbalance dojde ke vzniku nemocí.

Mikrobiom se v současné době používá ve dvou významech. Genetická definice mikrobiom vymezuje jako soubor genů mikroorganismů v určitém prostředí. Zatímco ekologická definice ho popisuje jako charakteristickou mikrobiální komunitu obývající racionálně vymezené prostředí s typickými chemickými a fyzikálními podmínkami.

Kde najdete mikrobiom?

Jednoduše řečeno ho najdete všude. Nejdůležitější z hlediska lidského zdraví je střevní mikrobiom. Mikrobiom však nenajdete pouze ve střevech. Je i v dalších částech těla například v ústech, horních cestách dýchacích, na kůži nebo ve vagíně.

K čemu mikrobiom slouží?

Složení mikrobioty ovlivňuje zdraví každého jedince. Narušená rovnováha, které se také říká dysbióza souvisí s řadou chorb od autoimunitních onemocnění přes psychické poruchy až po rakovinu.

Co je to dysbióza?

Je to stav, kdy je narušená vzájemná rovnováha mezi mikrobiotou a hostitelem. Stav, kdy mikrobiom přestává plnit své funkce v tomto prostředí. Pozorována je v souvislosti s mnoha onemocněními.

Co je to eubióza?

Je to stav dynamické rovnováhy mezi mikrobiotou a hostitelem. Všechny složky v ní existují ve vzájemném souladu.

Jednotlivé mikrobiomy v těle a jejich funkce

Střevní mikrobiom - Mezi základní funkce střevního mikrobiomu patří fermentace nestravitelných položek potravy, odstranění toxických sloučenin, posílení střevní bariéry a také produkce esenciálních vitamínů a základních živin. Pokud tento mikrobiom nefunguje správně, může dojít k rozvoji syndromu dráždivého tračníku, onemocnění jater, obezitě, cukrovce nebo kardiovaskulárním onemocněním. Hrozí také poruchy imunity, onkologické nemoci nebo neurologická a psychiatrická onemocnění.

Orální mikrobiom - Tento mikrobiom udržuje zdravou dutinu ústní a má vliv na zdraví. Nejčastějším onemocněním spojovaným s nefunkcí tohoto mikrobiotu je parodontitida. Změněná ústní mikrobiota byla však pozorovaná také u pacientů trpících rakovinou, cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.

Kožní mikroorganismy - Jsou součástí kožního imunitního systému. Chrání tělo před škodlivými látkami z vnějšího prostředí. Kožní mikroorganismy také udržují v pohotovosti imunitní systém každého jedince. Pokud nefunguje kožní mikrobiota jak má, projeví se to kožními nemocemi. Mezi nejčastější patří akné, ekzémy, lupy nebo lupénka.

Mikrobiom horních cest dýchacích - Jeho špatná funkce je spojována s chronickými záněty dutiny nosní a vedlejších nosních dutin.

Vaginální mikrobiom - Pro ženy má opravdu důležitou roli. Je to dynamický a opravdu složitý mikroekosystém, který podléhá výkyvům během menstruačního cyklu. Jeho dysbióza je často zásadním faktorem pro zvýšené riziko pro pohlavně přenosné choroby. Vliv však může mít také na předčasný porod nebo dokonce neplodnost.

Jak by měl vypadat mikrobiom?

Na tuto otázku bohužel zatím neexistuje odpověď. Nikdo to neví a zatím nelze definovat, jak by měl zdravý mikrobiom konkrétního člověka vypadat v určité životní situaci. Věda má jen všeobecnou představu o složení mikrobiomu. Důležitá z hlediska zdraví je však různorodost zastoupení mikroorganismů. Konkrétní složení je však individuální a u každého jedince se liší. Dokonce se liší složení jednotlivých mikrobiomů v jednom těle. Jiný je ve střevech, ústech, nose nebo vagíně.

Co ovlivňuje mikrobiom?

Vliv na složení má pochopitelně konkrétní místo na těle, ale také mnoho dalších faktorů. Jmenovat můžeme stravu, životní styl, prostředí, ale také léky. Roli mají hlavně antibiotika. Vliv má také fáze života. Jiný mikrobiom máte v dětství, dospívání a ve stáří. Vliv mají také lidé a zvířata, se kterými žijete.

Co lze pro mikrobiotu udělat?

Důležitá je zdravá životospráva. Dbejte na přísun vlákniny a přirozených probiotik. Vhod je také dostatek pohybu, pobyt na čerstvém vzduchu a také psychická pohoda. V případě, že chcete mikrobiom podpořit probiotiky, poslouží běžně dostupná probiotika z lékárny.

Affiliate program