Polysacharidy

Co jsou to polysacharidy?

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy složené z dlouhých řetězců monosacharidových jednotek spojených glykosidickými vazbami. Polysacharidy mohou reagovat s vodou za použití amylázových enzymů, čímž vznikají cukry. Polysacharidy jsou značené heterogenní a obsahují drobné modifikace opakující se jednotky. O polysacharidech také můžete slyšet jako o složitých nebo komplexních sacharidech. Též se jim někdy říká škroby. Ve výživě mají nezastupitelné místo, jelikož jsou zásobárnou energie.

Jaké jsou zdroje polysacharidů?

Zdrojem polysacharidů jsou obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce nebo brambory. Jako nejdůležitější stravitelný polysacharid je označovaný polymer glukózy škrob. Další významným polysacharidem je například řepný cukr a další izolované jednoduché cukry.


Jaké je základní dělení polysacharidů?

Hlavním zdrojem stravitelných polysacharidů je vláknina. Je to polysacharid, který se do celkového energetického příjmu nezapočítává. Pro naše tělo má však velký význam. Vláknina totiž lidské tělo přirozeně zasytí a je prevencí proti obezitě. Navíc si dokáže poradit se škodlivým cholesterolem a chrání střeva. Navíc posiluje zuby. Vlákninu dělíme na rozpustnou a nerozpustnou.

Dalším polysacharidem je škrob. Ten je ve velkém množství obsažený v obilovinách, bramborách a také luštěninách. Z ovoce je zdrojem škrobu banán.

K polysacharidům patří také glykogen. Jde o škrobový polysacharid živočišného původu. V těle je zložený jako zásobárna cukru z potravy. Při poklesu glykémie dochází k uvolňování glykogenu. Ten se štěpí na glukózu a dostává se do krve.

Jak tělo tráví polysacharidy?

Lidské tělo tráví jinak polysacharidy a jednoduché cukry. Polysacharidy, tedy škrob nebo pektiny, se štěpí na jednoduché cukry působením enzymů postupně několik dlouhých hodin. Díky tomu je udržovaná stálá hladina krevního cukru s minimální účastí slinivky. Oproti tomu jednoduché cukry přicházejí po snědení velmi rychle ze zažívací soustavy do krevního oběhu. Trvá to zhruba půl hodiny a tím se náhle zvedne hladina krevního cukru. Tomuto jevu říkáme hypoglykemie. Po odbourání nadbytečného cukru z krve dojde k dalšímu snížení na normální množství.

Jaký význam mají polysacharidy pro tělo?

Polysacharidy mají nezastupitelné místo ve výživě. Pro lidské tělo jsou zásobárnou energie. V ideálním případě by polysacharidy měly tvořit až 80 % všech potravin.

Affiliate program