Sacharidy

Co jsou to sacharidy

Sacharidy jsou molekuly, které obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. Spolu s bílkovinami a tuky jsou sacharidy hlavní živinou. Můžete se setkat s označením uhlohydráty, uhlovodany nebo karbohydráty. Samotné slovo sacharid je původně z latinského výrazu saccharum. V překladu to znamená cukr. Zjednodušeně řečeno tak můžeme o sacharidech hovořit jako o cukrech. Ostatně, sacharidy jsou složené z cukerných jednotek a právě podle jejich počtu je dělíme do několika skupin. 

Jak jsou skupiny sacharidů

Monosacharidy: Obsahují pouze jednu cukernou jednotku. K monosacharidům řadíme fruktózu a glukózu. Tedy ovocný a hroznový cukr. 

Oligosacharidy: Tyto sacharidy se skládají ze dvou až deseti monosacharidů. Do této skupiny patří sacharóza nebo laktóza

Polysacharidy: Obsahují více než deset cukerných jednotek. Patří sem pektin, inulin, škrob nebo celulóza. 

Komplexní sacharidy: V jejich složení nejsou jen monosacharidy, ale také tuky a bílkoviny. 

Jakou mají sacharidy funkci

Hlavní funkcí sacharidů je poskytnout tělu energii. Většina z nich je po konzumaci rozkládána na glukózu, která se vychytává do buněk těla a poté  je používání k řadě metabolických úkolů. Přebytečná glukóza může být v těle uložená pro pozdější použití. Tato forma je nazývána glykogen a ten najdete hlavně v játrech a ve svalech. Glykogen mohou využívat jen svalové buňky. Důležitý je při dlouhém období intenzivního cvičení. 

Všechny funkce sacharidů:

  • zdroje energie
  • zásobní látky pro tělo
  • stavební materiál
  • složky složitějších látek jako jsou hormony, koenzymy a nukleové kyseliny

Kde najdeme sacharidy

Nejběžnějším jednoduchým cukrem je sacharóza. Ta se vyrábí buď z cukrově třtiny nebo z cukrové řepy. Známe ji pod běžným názvem cukr. Ten slouží ke slazení nápojů a potravin. Často je součástí potravinářských výrobků a mnohdy i jako skrytý cukr tam, kde bychom ho nečekali. 

Laktózu najdeme v mléce a v mléčných výrobcích. Glukóza je obsažený například v ovoci, medu nebo sirupech. Právě glukózou je občas nahrazovaná sacharóza. Ve stejných potravinách najdete také fruktózu, tedy ovocný cukr. Hlavní složkou obilovin, luštěnin a brambor je pak škrob, který řadíme mezi polysacharidy. 

Nestravitelné polysacharidy, tedy vláknina, je obsažená v ovoci, zelenině, houbách a luštěninách. 

Jaké jsou důsledky sníženého příjmu sacharidů

Pokud tělo nedostává dostatek sacharidů dlouhodobě, mohou přijít chronické zdravotní problémy. Játra jsou totiž v takovém případě nadměrně zatěžované, protože musí asistovat při tvorbě glukózy z bílkovin nebo tuků. Při tomto procesu může dojít k produkci amoniaku, který je škodlivý. Postupně se tak mohou zhoršovat funkce imunitního systému. Zvyšuje se také riziko patogenní infekce. 
Z toho důvodu nejsou dlouhodobě udržitelné diety s nízkým příjmem sacharidů. Tedy takzvané nízkosacharidové diety. Ačkoliv na začátku zhubnete, z dlouhodobého hlediska dochází k devastaci zdraví. Navíc je také možné, že tělo bez sacharidů nevydrží a až mu je opět nabídnete dojde k jojo efektu.

Související pojmy:

 

Affiliate program