Monosacharidy

Co to jsou monosacharidy?

Jsou to základní sacharidy, které už dále nemůžeme dělit na jednodušší (tvoří je jedna cukerná jednotka). Slovo monosacharidy je odvozené ze řeckých slov monos a sacchar. Monos znamená jednoduchý a sacchar je cukr. Monosacharidy jsou základními stavebními jednotkami složitějších sacharidů - oligosacharidů a polysacharidů. Nejjednodušším sacharidem je glyceraldehyd patřící mezi triosy (triózy). Ve své molekule obsahuje na uhlíku 1 aldehydickou skupinu a na uhlíku 2 je chirální centrum. Glyceraldehyd se vyskytuje ve dvou izomerních formách. Buď jako D-glyceraldehyd nebo jako L-glyceraldehyd. Zatímco D-glyceraldehyd stáčí rovinu polorizovaného světla doprava, L-glyceraldehyd stačí rovinu polarizovaného světla doleva. Historicky byl D-glyceraldehyd vybraný jako standard pro určování polohových izomerů sloučenin obsahujících centrum chirality.

Jaké mají monosacharidy vlastnosti?

Monosacharidy jsou bezbarvé krystalické látky, které se dobře rozpouští ve vodě a částečně také ve zředěném ethanolu. Monosacharidy nejsou rozpustné v organických rozpouštědlech. Pro monosacharidy je charakteristický sladkost. Monosacharidy jsou látky neutrální povahy, které mají polární charakter a -OH skupiny způsobují jejich sladkou chuť i silnou hydrataci v roztoku. Monosacharidy mají vysoký glykemický index. Ten udává rychlost, jakou je tělo schopné využít glukózu z konkrétní potraviny. Vyjadřuje tedy chování cukru v organismu po jeho požití.

Jaké cukry patří do skupiny jednoduchých?

Glukóza - Jinak řečeno hroznový cukr, který pravděpodobně každý zná. Hroznový cukr bývá pomocníkem pro lidi s cukrovkou. Pomáhá totiž v případě hypoglykemie. Jde o nejrychlejší zdroj energie pro veškeré tkáně v těle. Bez glukózy se neobejde mozek ani červené krvinky. Společně potřebují asi 150 gramů glukózy za jediný den.

Fruktóza - Je to ovocný cukr. Najdeme ho však nejen v ovoci, ale také v zelenině. Fruktózu obsahují sladké brambory, meloun, cibule nebo kukuřice. Fruktózu obsahuje také med nebo ovocné džusy. Fruktózu dokáží metabolizovat pouze játra. Fruktóza má nižší glykemický index než glukóza. To znamená, že po její konzumaci přichází pocit sytosti později. Výhodou fruktózy je vyšší sladivost. Je však vhodné konzumovat maximálně 30 gramů fruktózy za den. Její nadměrná konzumace má negativní účinky.

 

Galaktóza - Monosacharid, který je součástí laktózy, tedy mléčného cukru. Galaktóza se vyskytuje i v mateřském mléce. Je to rychlý zdroj energie pro kojence.

Jaká je struktura monosacharidů?

Monosacharidy se dělí podle hlavní funkční skupiny na ketózy a aldózy. Pokud je chceme dělit podle počtu atomů uhlíku v molekule, pak je dělíme na triózy, tetrózy, pentózy, hexózy atd. Je tedy zřejmé, že hexóza se může vyskytovat jako aldohexózy nebo ketohexózy. V přírodě najdeme především aldehydovou formu.

K čemu potřebujeme monosacharidy?

Monosacharidy hrají důležitou roli v primárním i sekundárním metabolismu. Jsou pro tělo tou nejrychlejší dostupnou energií. Díky své jednoduchosti se velmi rychle dostávají do krve.

V co se mohou spojovat monosacharidy?

Spojením monosacharidu vznikají disacharidy. Mezi disacharidy patří laktóza nebo sacharóza. Jestliže se však spojí několik stovek nebo tisíc monosacharidů do dlouhého řetězce, pak již hovoříme o polysacharidech. K těm patří celulóza, pektin nebo škrob.

Mohou být monosacharidy nebezpečné?

Ano. Monosacharidy společně s disacharidy řadíme mezi takzvané jednoduché cukry. JDe o sacharidy, které jsou pro lidské zdraví nejnebezpečnější. Jejich konzumaci bychom tedy měli omezovat. Nadměrný příjem jednoduchých cukrů totiž zvyšuje riziko civilizačních onemocnění. Monosacharidem je také běžný cukr, který je bohužel dlouhodobě nadužívaný. Navíc cukry běžně konzumujeme také v konzervovaném ovoci, slazených nápojích nebo sladkostech.

Affiliate program