Kreatin a jakým způsobem vlastně funguje

Ve zkratce Kreatin podporuje tvorbu a rychlejší obnovu ATP.
Co je to vlastně ATP a jakým způsobem vlastně funguje?
Je to velmi důležitá sloučenina v rámci metabolismu, která slouží jako přenašeč energie v buňce.

ATP celým názvem - adenozindtrifosfát

Skládá se z:

 • adeninu - dusíkatá báze
 • ribózy - 5 uhlíkatý cukr
 • fosfáty = 3 zbytků kyseliny fosforečné
  Zbytky fostátu jsou navázány tzv. makroergní fosfátovou vazbou. Právě v této vazbě je uloženo velké množství energie.

kreatin-a-jak

Pokud je někde v buňce zapotřebí energie, probíhá tato reakce (princip fungování ATP):

P-Fosfát (Vazba, která drží energii.)

ATP = ADP + P + energie

 • Od ATP se odštěpí poslední fosfát,
 • uvolní se energie
 • a vznikne adenozinddifosfát (ADP).

Jestliže je potřeba další energie, dochází ke štěpení další molekuly ATP. Pokud je ATP spotřebován, probíhá rozklad ADP. Pak proběhne tato reakce:

ADP → AMP + P + energie

 • Od ADP se odštěpí poslední fosfát,
 • uvoní se energie
 • a vznikne adenozindmonofosfát (AMP) + energie z rozštěpené makroergní vazby. 
 • Při rozštěpení makroergní vazby v ATP se uvolní stejné množství energie, které je zapotřebí k obnovení ATP z ADP.

ADP se v buňce musí opět obnovit. Tím, že se za současné spotřeby energie naváže fosfát pomocí makroergní vazby na ADP.

Probíhá tedy obrácená reakce (Obnovení ATP z ADP):

ADP + P + enegie = ATP

Energie se využije na stavbu makroergní vazby, pomocí které se naváže třetí fosfát na ADP a vznikne ATP.

Obecně se reakce, kdy se fosfát (P) navazuje na sloučeninu nazývá fosforylace (připnutí Fosfátu na ADP). Proto se nejčastěji pod pojmem fosforylace míní obnova ATP.

Díky těmto reakcím v každé naší buňce jsme schopni

 • trénovat více intenzivně,
 • přetížit více danou partii,
 • zlepšit celkovou regeneraci,
 • zvýšit i naše silové výkony a dosáhnout tím celkově lepších výsledků.

 

 

 

Affiliate program