Kreatinin

Co je to kreatinin

Kreatinin je odpadní produkt metabolismu svalových buněk. Právě ve svalových buňkách se nachází kreatinfosfát, což je látka, který slouží jako pohotovostní zdroj energie. Když buňka energii spotřebuje, zbyde kreatinin. Ten se následně uvolní do krve a odtud se dostane do ledvin, které ho přefiltrují. Následně se kreatinin stane součástí moči. Zpět se nevstřebává. To znamená, že jeho množství v krvi dokáže prozradit, jaké jsou filtrační schopnosti vašich ledvin.

K čemu se kreatinin využívá

Biochemie využívá kreatinin jako ukazatel filtrační schopnosti ledvin. V případě, že je filtrační schopnost ledvin nižší než by měla, nedokáží ledviny dostatečně filtrovat kreatin. V takovém případě ho nadbytečné množství zůstává v krvi. Běžně by měla být hodnota kreatininu v moči až 150krát vyšší než sérová hladiny.

Kde vzniká kreatinin

Většina kreatininu vzniká ve svalech. Svalová hmota, konkrétně její množství, může tedy ovlivnit koncentraci kreatininu v krvi. Vliv má také onemocnění, případně poranění svalů.

Jaká je normální hodnota kreatininu

Sérový kreatinin u žen by se měl pohybovat mezi 49 a 90 μmol/l. U mužů jsou pak běžné hodnoty přibližně o 15 jednotek vyšší. Měly by se pohybovat od 64 do 104 μmol/l.

Co znamená zvýšený kreatinin

Zvýšené množství tohoto odpadního produktu poukazuje ve většině případů na ledvinovou nedostatečnost. Zvýšený kreatinin se však může objevit také v důsledku úrazu nebo jiných traumat, kdy dojde k rozpadu svalových buněk. ZVýšit kreatinin mohou také léky, které snižují rychlost filtrace. Na vině mohou být také poruchy růstu způsobené nadbytečnou produkcí růstových horonů.

Co znamená nízká hodnota kreatininu

Snížená hladina kreatininu se neobejvuje příliš často. Na vině bývá například svalová atrofie nebo dlouhodobá imobilizace. Sníženou hladinu tak mohou mít senioři, kteří se přirozeně méně pohybují. Nižší hodnoty kreatininu mívají také těhotné ženy, u kterých dochází ke zvýšené rychlosti glomerulární filtrace. Právě v těhotenství je proto nízká hodnota kreatininu spojovaná s preeklampsií a eklampsií. Nízkou hodnotu kreatininu můžete také zaznamenat po léčbě glukokortikoidy, které zvyšují rychlost glomerulární filtrace.

Kdy se sleduje množství kreatininu v krvi

Množství kreatininu v krvi se sleduje zejména u pacientů s dialýzou. Pochopitelně je tato hodnota důležitá i u osob s jiným onemocněním ledvin. Právě hodnota kreatininu ukáže, se stav ledvin mění. Sérový kreatinin začne stoupat ve chvíli, kdy se rychlost glomerulární filtrace sníží na polovinu. Raná stádia poškození ledvin tak nelze podchytit včas tímto způsobem.

Kdy se vyšetřuje množství kreatininu

Sledování hodnoty kreatininu je rutinní součástí komplexního vyšetření. Lékař dále může testy na hladinu kreatininu v moči či krvi udělat v případě, že má podezření na poruchu funkce ledvin, případně ve chvíli, kdy jste akutně či chronicky nemocný a potíže by mohly zasáhnout také ledviny.

Kde se zjišťuje hladina kreatininu

Množství kreatininu ve vašem těle lze zjistit buď odběrem moči nebo klasickými krevními testy. V případě moči je však nutný její sběr za 24 hodin.

Affiliate program