Oligosacharidy

Co jsou to oligosacharidy?

Jsou to cukry, které se skládají z několika monosacharidových podjednotek. Oligosacharidy mají podobné vlastnosti jako monosacharidy. Mezi významné oligosacharidy patří disacharidy, které jsou složené ze dvou monosacharidových podjednotek. Oligosacharidy jsou látky rozpustné ve vodě. Většinou se vyznačují sladkou chutí.

Obecně oligosacharidy zobrazujeme za pomoci Haworthových vzorců, kde je vidět glykosidická vazba. Podle počtu monosacharidových jednotek v molekule dělíme oligosacharidy na disacharidy, trisacharidy a tetrasacharidy.

Jaké mají oligosacharidy vlastnosti?

Jejich hlavní vlastností je možnost vázání dvěma způsoby. Důvodem je to, že hydroxyl jednoho z monosacharidů má možnost reagovat s poloacetalovým nebo hydroxylovým zbytkem druhého monosacharidu. Právě toto spojení má vliv na další vlastnosti těchto látek.

V případě, že ve vzniklém oligosacharidů zůstane přítomný poloacetalový zbytek, bude mít oligosacharid redukční vlastnosti. Jestliže však žádný poloacetalový zbytek přítomný nebude, bude se jednat o neredukující oligosacharid. Oligosacharidy tedy mohou být redukující nebo neredukující. Redukující oligosacharidy mají jeden a více poloacetalových hydroxylů, zatímco neredukující nemají volný poloacetalový hydroxyl. To znamená, že zreagovaly oba poloacetalové hydroxyly. Oligosacharidy jsou to látky rozpustné ve vodě.

Mohou být oligosacharidy škodlivé pro tělo?

Oligosacharidy v malém množství nejsou pro lidské tělo škodlivé. Pokud bychom však hovořili o nadměrném příjmu, pak již o škodlivosti hovořit lze. Nadměrný příjem oligosacharidů totiž může vést k obezitě a ke vzniku civilizačních chorob.

Kde najdeme oligosacharidy?

Oligosacharidy jsou obsažené v ovoci, zelenině, mléku nebo medu. Vyskytují se ve volní i vázané formě.

Jak dělíme oligosacharidy?

  • Glukooligosacharidy - U nich je převládajícím monosacharidem glukóza. Ke glukooligosacharidům patří maltóza. Je to redukující disacharid, který najdete ve většině potravin. Obsahuje ho například med nebo chleba. Stejně tak je také v klíčících semenech nebo sladu.
  • Fruktooligosacharidy - Zde je převládajícím monosacharidem fruktóza. Mezi fruktooligosacharidy patří sacharóza. Je to neredukující disacharid, který tvoří fruktóza a glukóza. Je to v podstatě řepný nebo třtinový cukr. Sacharóza je nejrozšířenější disacharid, který obsahují všechny rostliny. Metabolismus sacharózy probíhá invertázou. Tento enzym se štěpí na glukózu a fruktózu.

Galaktooligosacharidy - V tomto případě je převládajícím monosacharidem fruktóza. Mezi galaktooligosacharidy patří laktóza. Je to redukující disacharid. Laktózu najdete v mléce savců. Tedy například v mléce savců. Laktóza se štěpí enzymem laktázou na monosacharidy. V dospělosti může v těle laktáza chybět a potom nastávají potíže s konzumací mléčných výrobků. Laktóza se používá na výrobu oligosacharidů.

Affiliate program