Metabolismus

Co je to metabolismus?

Metabolismus je látková přeměna. Jsou to chemické reakce v buňkách těla, které mění potravu na energii. Lidské tělo tuto energii potřebuje ke všem funkcím - od myšlení přes pohyb až po růst. Specifické proteiny v organismu řídí chemické reakce metabolismu. Ve stejnou dobu probíhají metabolické reakce regulované tělem. Díky tomu naše buňky zůstanou zdravé a funkční.

Jak funguje metabolismus?

Po konzumaci potraviny trávicí systém použije enzymy ke štěpení bílkovin na aminokyseliny, přeměnu tuků na mastné kyseliny a přeměnu sacharidů na jednoduché cukry jako je například glukóza. V případě potřeby může lidské tělo použít cukry, mastné kyseliny a aminokyseliny jako zdroje energie. Jmenované sloučeniny se vstřebávají do krve a ta je přenáší do buněk. V buňkách pak jiné enzymy působí tak, aby urychlily, případně regulovaly chemické reakce spojené s metabolizací sloučenin. V průběhu procesů může být energie ze sloučenin uvolněná pro využití v těle. Případně může být uložena v tělesných tkáních. Hlavně v tělesném tuku, svalech nebo játrech.

Jaké činnosti zahrnuje metabolismus?

Jde o rovnovážný akt, který zahrnuje dvě činnosti probíhající zcela současně. Jde o budování tělesných tkání a energetických zásob, tedy anabolismus a o rozklad tělesných tkání a energetických zásob, aby získala více paliva pro tělesné funkce, tedy katabolismus.

Co je to anabolismus?

Jinak řečeno konstruktivní metabolismus. Je o budování a také ukládání. Anabolismus podporuje růst nových buněk, údržbu tělesných tkání a ukládání energie pro budoucí použití. Při anabolismu se malé molekuly mění na větší, složitější molekuly sacharidů, tuků a proteinů.

Co je to katabolismus?

Destruktuvní metabolismus. Je to proces produkující energii potřebnou pro veškerou aktivitu v buňkách. Ty rozkládají velké molekuly, aby uvolnily energii. Většinou rozkládají tuky a sacharidy. Proces poskytuje palivo pro anabolismus, zahřívá tělo a umožňuje stahovat svaly a pohybovat se.

Jak dělíme metabolismus?

Metabolismus můžeme rozdělit na celkový a bazální metabolismus. Zatímco celkový metabolismus zahrnuje veškeré biochemické procesy v organismu, buněčný metabolismus zahrnuje všechny biochemické procesy v buňce.

Hovořit můžeme také o primárním a sekundárním metabolismu. Primární metabolismus zahrnuje základní chemické procesy. Na těchto procesech přímo závisí náš život a také růst organismu. Procesy, o kterých hovoříme, jsou pro všechny živé organismy podobné. Patří sem zejména metabolismus tuků, sacharidů, aminokyselin a nukleových kyselin. Sekundární metabolismus oproti tomu zahrnuje chemické procesy, které syntetizují a odbourávají nebílkovinové chemické látky. Může jít o pigmenty, hormony, obranné látky nebo například stavební molekuly vytvářející skelet organismu.

Co řídí metabolismus?

Směr a také rychlost metabolismu řídí několik hormonů endokrinního systému. Klíčovou roli při určování rychlosti chemických reakcí metabolismus v těle hraje tyroxin. Je to hormon vytvářený a uvolňovaný štítnou žlázou. Slinivka jakožto další žláza, vylučuje hormony. Ty pomáhají určit, jestli je hlavní metabolická aktivita v těle v určitém okamžiku anabolická nebo katabolická. K větší anabolické aktivitě většinou dochází po jídle, protože jídlo zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Zvýšenou hladinu cukru zaznamená slinivka a uvolní inzulín. Tento hormon buňkám signalizuje, aby buňky zvýšily anabolické aktivity.

Proč je důležitá strava a rovnováha metabolismu?

Právě strava má zásadní vliv na metabolismus v těle. Samozřejmě hrají roli také další faktory jako jsou emoce, stres nebo životní prostředí. Ty však nemůžeme tolik ovlivnit. Řízení metabolismu a spalování ovlivňují makroživiny a mikroživiny.

Affiliate program