Katabolický proces a anabolický proces

Co je to katabolický proces

Katabolismus je proces, při kterém se rozkládají složitější látky na látky jednoduché, kterým se říká katabolity. Při tomto procesu se uvolňuje energie. Katabolismus je to, co se děje, když trávíte jídlo. Složité molekuly se v tu chvíli rozkládají na menší. Dalším příkladem katabolického procesu je svalová atrofie, kdy ubývá svalová hmota pro energetické účely. Katabolismus je například také hubnutí, kdy ubývá tuková hmota v těle. Opakem katabolického procesu je proces anabolický. Společně pak katabolismus a anabolismus tvoří metabolismus.

Co je to anabolický proces

Anabolismus se soustředí na organizaci molekul. V tomto procesu se jednoduché molekuly staví na složitější. Příkladem anabolismu je glukogeneze. To je stav, kdy játra a ledviny produkují glukózu z nesacharidových zdrojů. Dalším příkladem anabolismu je svalová hypertrofie, tedy růst svalů. Anabolismus je opakem katabolismu a při obou procesech probíhá reakce mezi stejnými výchozími a konečnými látkami, ovšem v opačných směrech. Anabolismus potřebuje produkty katabolismu. A naopak produkty anabolismu jsou výchozí pro katabolismus.

Co je zásadní pro katabolismus

Pro katabolický proces jsou velmi důležité enzymy. Působí totiž jako katalyzátory, které umožňují rychlejší reakce při nižší energii. Pro katabolismus jsou důležité také hormony. Ty totiž slouží v těle jako chemický přenašeč mezi buňkami, jsou produkované v těle a řídí průběh a koordinaci reakcí organismu. Katabolický proces funguje za pomoci adrenalinu, kortizolu, cytokinů a glukagonu.

Jak probíhají anabolické procesy

Při anabolismu se využívá energie uvolněná katabolismem k syntéze komplexních molekul. Anabolismus má tři hlavní fáze. První je výroba prekurzorů, další je jejich aktivace do reaktivních forem a dále jde o montáž prekurzorů do komplexních molekul jako jsou lipidy, polysacharidy nebo bílkoviny. Anabolismus zahrnuje tyto hormony: testosteron, inzulin, estrogen a růstový hormon.

Regulace katabolismu a anabolismu

Katabolický proces a anabolický proces regulují enzymy a konečné produkty. Ty buď aktivují nebo deaktivují katabolickou nebo anabolickou metabolickou dráhu. Aktivita enzymů je regulovaná fosforylací.

Jak katabolismus a anabolismus ovlivňují tělesnou hmotnost

Katabolický a anabolický proces jsou součástí metabolismu. Jde tedy o procesy, které ovlivňují tělesnou hmotnost. Když jste v anabolickém stavu, budujete a udržujete svalovou hmotu. V katabolickém stavu odbouráváte, případně ztrácíte hmotu. A to jak tuk, tak svaly.

Jaká jsou katabolická cvičení

Jde o kardio nebo aerobní cvičení. Mezi katabolické sporty patří jízda na kole, plavání nebo běh. Katabolické cvičení vám může pomoci budovat zdravé plíce a srdce. Pozor však na ztrátu tělesné hmotnosti, svalů a tuků. Některé svaly mohou být obnovené spánkem a odpočinkem prostřednictvím anabolickýc procesů v těle.

Jaká jsou anabolická cvičení

Pokud chcete budovat svalovou hmotu, je třeba posilovat. Vhodné jsou cviky s činkami, ale také přitahování nebo zvedání nohou ve visu. Anabolický je jakýkoliv silový trénink. Vhodné je však do svého tréninkového plánu zahrnout nejen silové tréninky, ale také katabolické cvičení. Jedině tak bude vše v rovnováze.

Affiliate program