Metabolický stres

Co je to metabolický stres

Je to fyziologický proces, který se vyskytuje nejčastěji během silového cvičení. Dochází k němu v reakci na docházející kyslík a energii. To vede k hromadění metabolitů, mezi které patří laktát, ionty vodíku, kreatin, glukózový metabolit nebo anorganické fosfáty. 

Důsledkem metabolického stresu je pocit napumpování nebo nafouknutí svalů. Někdy svaly vlivem něho mohou pálit. Způsobuje totiž otoky kolem svalu a hormonální vzrůst, který pomáhá k růstu svalů, aniž by nutně došlo ke zvětšení velikosti svalových buněk. 

Co ho způsobuje:

  • snížený průtok v žilách
  • hypoxie
  • budování metabolických vedlejších produktů
  • zvyšování hormonálního napětí
  • opuchnutí buněk

Brad Schoenfeld tvrdí, že má silové cvičení významný vliv na zvýšení akumulace metabolitů, na zvýšenou spotřebu kyslíku po cvičení, na produkci reaktivního kyslíku, na zvětšování buněk a na hromadění krve ve svalech. S tím vším se tělo musí vypořádat a zadaptovat. Tato regenerace organismu a adaptace na silový trénink může mít vliv na zesílení svalů. Hlavními faktory pro velikost metabolického stresu jsou intenzita cvičení, jeho objem, ale také tempo nebo odpočinek mezi jednotlivými sériemi. K maximalizaci metablického stresu mohou vést také některé typy tréninku jako je třeba trénink s využitím intenzifikačních technik.

 

Jak zvýšit metabolický stres

Doma můžete zvýšit metabolický stres dvěmi způsoby. První je zvýšený počet opakování cvičení a druhý je snížení doby odpočinku nebo restrikce krevního oběhu v dané svalové skupině. Proč na čase mezi opakováním záleží? Tím, jak se sval stahuje a odpočívá se v něm hromadí krev. To způsobuje otok buněk. Tomu říkáme svalová pumpa. To způsobuje omezení toku krve ve svalu (okluze). Je v něm tedy nedostatek okysličené krve, která by dodávala palivo svalu. 

Uvnitř svalu se proto nahromadí metabolity a způsobí metabolický stres. Sval se dostane do anabolického stavu. To vede k molekulární signalizaci a zvýšené hormonální odpovědi těla. Následkem je hypertrofie. Když při tréninku omezíte tok krve do svalu můžete si navodit hypertrofii.

Produkty:

Affiliate program